ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΡΑΣΠΕΣ ΞΥΛΟΥ Pg

  • ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ
  • ΚΩΝΙΚΗ,
  • ΣΦΑΙΡΙΚΗ
  • ΘΟΛΩΤΗ
  • ΦΡΕΖΑ ΒΑΘΟΥΣ

Description

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ∅x L x ΑΞΟΝ mm

16x30x6

ΚΩΝΙΚΗ ∅x L x ΑΞΟΝ mm

6/15x35x6

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ∅ x ΑΞΟΝ mm

∅15×6

ΘΟΛΩΤΗ ∅x L x ΑΞΟΝ mm

12/16x30x6

ΦΡΕΖΑ ΒΑΘΟΥΣ ∅x L x ΑΞΟΝ mm

13x30x6

Additional information

Προμηθευτης

Pg

Ζητήστε πληροφορίες για το προϊόν