Ορισμένες χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές για συγκολλήσεις με ασφάλεια!

 

Διατηρούμε τον εξοπλισμό συγκολλήσεων σε καλή κατάσταση. Ακόμα, βεβαιωνόμαστε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι καθαρές και ξηρές.

Χρησιμοποιούμε καλώδια με κατάλληλο μέγεθος. Επίσης, βεβαιωνόμαστε ότι τα καλώδια, οι λαβίδες και οι σύνδεσμοι έχουν καλή μόνωση. Διακόπτουμε την παροχή ρεύματος πριν κάνουμε καθαρισμό ή επισκευή στο εσωτερικό της μηχανής, ακολουθώντας τους συνήθεις κανόνες για την αντιμετώπιση των κινδύνων του ηλεκτρικού ρεύματος.

Δεν αλλάζουμε πολικότητα όταν η μηχανή είναι υπό φορτίο.

Κρατάμε καθαρό το χώρο εργασίας, απομακρύνουμε τα εύφλεκτα υλικά από το χώρο της συγκόλλησης και δεν εργαζόμαστε ποτέ δίπλα σε πτητικά, εύφλεκτα υγρά ή αέρια.

Δε συγκολλούμε, ούτε κόβουμε δεξαμενές, δοχεία, ή βαρέλια εάν δε βεβαιωθούμε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Βάζουμε τα υπολείμματα ηλεκτροδίων σε μεταλλικά δοχεία.

Δεν κτυπάμε τη λαβίδα – για τη δημιουργία ηλεκτρικού τόξου – πάνω σε φιάλες αερίου.

Πρέπει να προστατεύουμε τα μάτια μας από την ακτινοβολία του ηλεκτρικού τόξου φορώντας κατάλληλη μάσκα προστασίας. Επίσης, φοράμε προστατευτικά γυαλιά όταν απομακρύνουμε την κρούστα από τη συγκόλληση.
Βεβαιωνόμαστε ότι ο χώρος εργασίας έχει διαρκή και πλούσιο αερισμό. Ειδικές προφυλάξεις είναι αναγκαίες όταν συγκολλούμε μόλυβδο, ψευδάργυρο, βηρύλλιο, κάδμιο ή χαλκό.Φοράμε κατάλληλα γάντια και ρούχα όταν εργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε ειδική κουρτίνα για την προστασία των άλλων στην περιοχή από την ακτινοβολία.

 

Ηλεκτροσυγκόλληση σε αδρανή ατμόσφαιρα

Οι συγκολλήσεις με αδρανή ατμόσφαιρα εξασφαλίζουν τη μόνωση της θέσης συγκόλλησης από τον αέρα, δηλαδή ουσιαστικά από το Οξυγόνο και το άζωτο που επηρεάζουν τη συγκόλληση. Για τη μόνωση αυτή χρησιμοποιούνται τα αέρια Αργό (Ar) και Ήλιο (He). Από τα δύο αυτά αέρια χρησιμοποιείται περισσότερο το αργό, γιατί η παραγωγή του έχει μικρότερο κόστος.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου ηλεκτροσυγκόλλησης σε αδρανή ατμόσφαιρα σε σχέση με την απλή ηλεκτροσυγκόλληση είναι :

• Σταθερό ηλεκτρικό τόξο και εύκολη συγκόλληση,

• Ραφές συγκόλλησης με υψηλή μηχανική αντοχή.

• Μικρές παραμορφώσεις λόγω θέρμανσης,

• Απουσία επιβλαβών αναθυμιάσεων.

 

Η ηλεκτροσυγκόλληση σε αδρανή ατμόσφαιρα γίνεται με τρεις μεθόδους,

a) τη μέθοδο T.I.G. (δίστηκτο ηλεκτρόδιο και αέριο αργό),

b) τη μέθοδο M.I.G. (καταναλισκόμενο ηλεκτρόδιο και αέριο αργό) και

c) τη μέθοδο M.A.G. (καταναλισκόμενο ηλεκτρόδιο και ανθρακικά αέρια).

No Comments Yet.